Over ons

Haarlemse verbinders zijn negen stichtingen rondom Haarlem die samen zijn gekomen. Voor deze stichtingen is Haarlemse Verbinders een platform om elkaar te helpen en om grote projecten te organiseren. 

Onze visie

Wij hopen een omgeving te creëren waar ieder zijn eigen identiteit kan behouden. In deze omgeving willen wij actief samenwerken en hopen wij zodoende onze kennis met elkaar te delen. De uitkomst hier van zijn mooie projecten voor de Haarlemse bewoners.

Ons doel

Wij bij Haarlemse verbinders willen de mogelijkheid creëren voor mensen van verschillenden culturen en achtergonden om elkaar beter te leren kennen. Wij streven naar gelijkwaardigheid tussen de verschillende culturele groepen door onze krachten te bundelen.

Partners