Nieuwsbrief Haarlemse Verbinders


In december 2019 is dit platform, “De Haarlemse Verbinders”, gedoopt en gepresenteerd aan de Haarlemse wethouder en ambtenaar van Zorg, Welzijn en Volksgezondheid.
De Haarlemse wethouder omarmt ons initiatief en erkent de meerwaarde van het platform.
Door het platform voelen de organisaties zich eindelijk erkent door de gemeente en de formele organisaties. De frustratie is weg.
De organisaties hebben elkaar leren kennen en vinden het leuk om samen te werken en om dit te onderhouden.
Ook tijdens corona zijn de vergaderingen (bijeenkomsten) via Zoom doorgegaan.

UItganspunt is gelijkwaardigheid.

Haarlemse Verbinders wil culturele achtergronden met elkaar en de inwoners van Haarlem delen, zodat ze elkaar beter leren begrijpen. ,,Iedere organisatie behoudt haar eigen identiteit maar daar waar activiteiten in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd gaat dat meer en meer gebeuren’’

Nog even de voordelen van de Haarlemse Verbinders op een rijtje

 • Platform heeft veel groeipotentie en is uniek in Nederland.
 • Zelforganisaties leren zichzelf en elkaar beter kennen (inzicht in eigen kracht en die van anderen).
 • Bekend maakt bemind; we vinden elkaar en werken meer samen (respect naar elkaar en plezier en soms wat wrijving “maar zonder wrijving geen glans” ).
 • 1 aanspreekpunt, efficiëntie, geen overlappingen, positieve sfeer. Besef hoeveel uren per jaar deze cultureel maatschappelijke zelforganisaties aan hun achterban en de Haarlemse gemeenschap geven.
 • Calimero effect wordt doorbroken. Monopolypositie van formele organisaties is niet meer vanzelfsprekend als de Haarlemse Verbinders zich echt verbinden met elkaar en de Haarlemsesamenleving. Hierdoor creëren we gelijkwaardigheid en dat geeft mogelijkheden tot nieuwe samenwerkingsperspectieven.
 • Kansen voor ontstaan een drie eenheid; gemeente/zelforganisatie/formele organisaties .
 • Mogelijkheid tot betere samenwerking op alle terreinen.
 • Zorg voor snellere integratie van achterban binnen de Haarlemse samenleving (cultuur) (Wij komen in de haarvaten van de samenlevng).
 • Groeien mogelijkheden naar meer gelijkwaardigheid, gesprekken met gemeente en formele organisaties.
 • Door samenwerking minder overlapping dus meer ruimte voor uitbreiding projecten.
 • Gemeente kan snel schakelen bij feestelijkheden en calamiteiten; 1 platform, 1 aanspreekpunt.
 • Samen meer kans op aanvraag bij en ondersteuning van fondsen.
Wij Haarlemse Verbinders gaan er van uit, dat we nog vaak aan deze tafel zullen plaatsnemen