Haarlemse Verbinders zijn bruggenbouwers.

Nieuwe Haarlemmers en mensen die al langer in Haarlem wonen. Jongeren die in de Nederlandse samenleving willen integreren en ouderen die hier een fijne oude dag willen hebben. Haarlemmers die open staan voor elkaar.

Haarlemse Verbinders willen culturele achtergronden met elkaar delen om elkaar beter te leren begrijpen. Krachten bundelen om zo het aanbod van activiteiten te verbreden en te versterken. Iedere organisatie behoudt haar eigen identiteit maar daar waar activiteiten in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd gaat dat meer en meer gebeuren.

DEELNEMENDE ORGANISATIES

In de loop van 2020 kunnen andere zelforganisaties tot Haarlemse Verbinders toetreden.

Het bestuur van Haarlemse Verbinders

Voorzitter
Hassania Kemmelings  | 06 54 20 38 42

Secretaris
Willemien Ruygrok | 06 51 56 30 59

Penningmeester
Mahad Ahmed | 06 19 69 18 43

Contact met Haarlemse Verbinders

Postadres
Meerweg 1, 2103 VA Heemstede
Mail
haarlemseverbinders@gmail.com

Hèt nieuwe platform van Haarlemse zelforganisaties.